HMS og personalhåndbok

Vi i Monia AS tar HMS på høyeste alvor. Derfor ønsker vi at du skal fylle ut følgende skjema dersom du skulle oppleve kritikkverdige forhold på din arbeidsplass: 

Dersom det skulle oppstå en uønsket hendelse skal følgende skjema fylles ut: 

Skulle du bli syk skal følgende skjema for egenmelding fylles ut:

Som ansatt hos oss er det viktig at du kjenner personalhåndboken. Last den her: